Espresso Maselli

Când guvernul unui stat membru prezintă bugetul anual, dezbaterea publică se concentrează pe măsurile preconizate. Vrem să înțelegem care este direcția pe care o va da anului următor, care este justificarea cheltuielilor sau a reducerilor. Guvernul se explică, opoziția critică, opinia publică, mai mult sau mai puțin informată, participă. Aceste momente, adesea tehnice, crează impresii durabile, care contribuie la crearea sau la distrugerea unei cariere politice. De asemenea, datorită acestor dezbateri, viața tehnică a statului se temperează și aclimatizează instanței democratice care îi servește drept justificare.

Uniunea are de asemenea un buget, numai că durata sa nu este anuală. Bugetul este adoptat pe o perioadă de șase ani. Ne-am putea aștepta la o dezbatere profundă, suscitată tocmai de acestă durată. În contextul politicii contemporane naționale, absorbită complet de reacții imediate și de evenimentele pe termen scurt, ar trebui să se profite de ocazia de a imagina următorii cinci ani. Nu se întâmplă acest lucru. Cu excepția câtorva spații de dezbatere specializate, este aproape imposibil de urmărit și înțeles dezbaterile care acompaniază elaborarea următorului buget al Uniunii.

Aceasta este o problemă, pentru că ocaziile de a reflecta cu privire la suveranitatea europeană și la rolul Uniunii sunt valoroase. Prin intermediul newsletter-ului am încercat în repetate rânduri să atragem atenția cititorilor asupra elaborării bugetului. Ne ocupăm în fiecare săptămână de selectarea semnalelor slabe, a evenimentelor, sau a principalelor noutăți care privesc Uniunea, concepută ca un spațiu geopolitic, deși ea însăși nu se privește încă din această perspectivă. Europa în sine, drept nivel pertinent, este un work in progress, dar, care, în anumite domenii, începe să existe.

Să luam poziția Înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, cu privire la creșterea ajutoarelor oferite Tunisiei, singurul stat care nu a cunoscut o evoluție îngrijorătoare după Primăvara Arabă. Este vorba de o noutate importantă care nu a fost cu adevărat analizată. Acest lucru arată că există deja priorități europene de politică externă și că se poate concepe un interes european în bazinul mediteranean.

Care este interesul nostru în Turcia ? În plină campanie electorală, Erdogan a decis să consacre timp unui turneu European, plecând din Sarajevo, pentru o serie de călătorii ce au drept scop convingerea numeroșilor expatriați turci cu privire la binele urmărit de politica sa, ce se concretizează în ultimul timp în reprimarea libertăților.

Absența unei doctrine geopolitice europene, sau a unei dezbateri în jurul politicii externe, ne conduce la externalizarea gestionării crizei migrației Turciei lui Erdogan, o refulare geopolitică care ne pune într-o poziție slabă și pasivă, dificil de susținut. 

Toate Articolele